Opplysningskontoret for blomster og planter


OBP er et frittstående kontor, som på vegne av norske produsenter skal drive informasjon og opplysning om blomster og planter hovedsaklig produsert i Norge.

OBP skal bistå media med oppslag om potteplanter, snittblomster eller hageplanter, og sender regelmessig ut pressemeldinger til et nettverk på om lag 250 kontakter.

OBP følger med på trender både nasjonalt og internasjonalt, og kommer med innspill til produsentene i forhold til produksjon av nye kulturer.

OBP har en nøytral rolle i forholdet mellom produsentene, grossistene, forbrukerne, merkevarer og media.

OBP finansieres av de norske blomster- og planteskoleprodusentene. Avgiften pr. år er fastsatt til 1 promille av omsetningen av norsk produksjon av blomster og planter. Blomstergrossistene deltar i finansieringen i den grad dette organet selv beslutter det.

Besøk oss på OBPs nettside (ikke mobilgrensesnitt)

Gartnere og omsettere: Ta kontakt med OBP for tilgang til QR

eller trykk HER!

.....